Metodologia oceny ryzyka kredytowego w procesie nadawania i aktualizacji ratingów

W celu zapewnienia transparentności działalności ratingowej prowadzonej przez EuroRating  agencja prezentuje opisy stosowanych przez siebie metodologii ratingowych – odrębnie dla przedsiębiorstw, banków oraz funduszy poręczeniowych.


Zobacz metodologię oceny ratingowej przedsiębiorstw »

Zobacz metodologię oceny ratingowej banków »

Zobacz metodologię oceny ratingowej funduszy poręczeniowych »