Lista mailingowa - ratingi funduszy poręczeń kredytowych

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymywania wiadomości e-mail w momencie przyznawania nowych oraz zmiany poziomu dotychczasowych ratingów publicznych nadawanych przez agencję ratingową EuroRating funduszom poręczeniowym.
 

Aby zapisać się na listę mailingową dotyczącą publicznych ratingów funduszy poręczeniowych należy wysłać wiadomość ze swojego konta e-mail z tematem „Zapisz” na adres:
 

fundusze|eurorating.pl| |fundusze|eurorating.pl
 

Zapis na listę wysyłkową i otrzymywanie wiadomości dotyczących ratingów są całkowicie bezpłatne. W każdym momencie można także zrezygnować z otrzymywania wiadomości, wysyłając wiadomość na powyższy adres e-mail z tematem „Wypisz”.
 

Zapewniamy jednocześnie, że Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu prowadzenia wysyłki wiadomości o ratingach i nie będzie udostępniany żadnym stronom trzecim.
 

Zobacz więcej na temat polityki prywatności »
 

Przejdź do zestawienia ratingów funduszy poręczeniowych »