Agencja ratingowa EuroRating prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

DYREKTOR DEPARTAMENTU RATINGÓW KREDYTOWYCH

Podstawowe zadania:

 • kierowanie pracami zespołu analityków ratingowych
 • przeprowadzanie analiz ekonomiczno-finansowych i ocena ryzyka kredytowego polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji finansowych, którym EuroRating nadaje publiczne lub prywatne ratingi kredytowe
 • przygotowywanie rekomendacji dotyczących działań ratingowych podejmowanych w stosunku do ocenianych podmiotów
 • sporządzanie raportów i komunikatów ratingowych towarzyszących nadawaniu lub zmianom ratingów oraz weryfikacja raportów przygotowywanych przez analityków ratingowych
 • udział w komitetach ratingowych, zatwierdzających decyzje dotyczące nadawanych ratingów
 • koordynowanie procesu sporządzania okresowych statystyk ratingowych oraz tworzenia nowych lub modyfikacji istniejących metodologii ratingowych stosowanych przez agencję ratingową EuroRating

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: finanse, bankowość, rachunkowość lub w zakresie nauk ścisłych)
 • bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z rachunkowością i sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw oraz analizą ekonomiczno-finansową i oceną ryzyka kredytowego
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z analizą ekonomiczno-finansową i/lub oceną ryzyka kredytowego przedsiębiorstw
 • duże doświadczenie w tworzeniu pisemnych raportów/analiz
 • wysokie zdolności analityczne, samodzielność i decyzyjność
 • bardzo dobre umiejętności organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu
 • zaawansowana znajomość programów MS Word i MS Excel
 • biegła znajomość języka angielskiego (minimum B2)
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie praktycznej wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia oraz walidacji metodologii oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw i/lub modeli scoringowych

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w unikalnej na polskim rynku instytucji rynku kapitałowego nadzorowanej bezpośrednio przez europejski nadzór finansowy (ESMA)
 • możliwość prowadzenia oceny ryzyka kredytowego największych polskich korporacji i banków, a także różnorodnych przedsiębiorstw zagranicznych
 • duży zakres odpowiedzialności, samodzielności i decyzyjności
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat)
 • specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • atrakcyjną lokalizację biura przy stacji metra M1 (Imielin)
 • możliwość pracy hybrydowej
 • prywatną opiekę medyczną z szerokim zakresem świadczeń
 • przejrzysty system wynagrodzeń obejmujący również premię roczną 

Kandydatów spełniających powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania aplikacji zawierających Curriculum Vitae oraz ewentualnie list motywacyjny na adres email:  rekrutacja@eurorating.com