Wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw

Usługi w zakresie wycen przedsiębiorstw świadczymy dla szerokiego grona klientów zainteresowanych uzyskaniem niezależnego i obiektywnego szacunku wartości rynkowej udziałów w przedsiębiorstwach. Do naszych klientów zaliczają się zarówno największe krajowe przedsiębiorstwa, jak też firmy małe i średnie, a także organy administracji państwowej oraz osoby prywatne.

Posiadana przez nas wiedza i doświadczenie w zakresie finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych i bankowości inwestycyjnej, przy jednoczesnej bardzo dobrej znajomości zagadnień związanych z ryzykiem kredytowym przedsiębiorstw, sprawiają, że wykonywane przez nas wyceny charakteryzują się profesjonalizmem oraz wysoką wiarygodnością. Nasza niezależność oraz brak jakichkolwiek konfliktów interesów zapewniają jednocześnie zachowanie pełnego obiektywizmu wycen sporządzanych przez EuroRating.

W procesie przeprowadzania wyceny przedsiębiorstwa zawsze stosujemy indywidualne podejście, uwzględniające zarówno specyfikę działalności samego przedsiębiorstwa, jak też cele, którym ma służyć wycena. Przy ustalaniu wartości firmy kluczowe jest dla nas poznanie i zrozumienie najistotniejszych czynników wpływających na jej wartość.

Przy wycenie bierzemy również pod uwagę elementy niezwiązane bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa, takie jak: rodzaj nabywcy udziałów, możliwe efekty synergii, stopień kontroli, oraz zbywalność udziałów. Wybór konkretnych metod wyceny dostosowujemy na podstawie naszej wiedzy i doświadczenia do specyfiki każdej z firm. Do stosowanych przez nas metod wyceny przedsiębiorstw należą zarówno klasyczne metody dochodowe, porównawcze i majątkowe, jak też metody mieszane oraz metody niekonwencjonalne.

Aby uzyskać więcej informacji na temat świadczonych przez nas usług w zakresie wyceny wartości udziałów w przedsiębiorstwach prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Zapraszamy również do składania zapytań ofertowych w sprawie wycen.