Publiczne ratingi kredytowe

Agencja ratingowa EuroRating specjalizuje się w ratingowej ocenie ryzyka kredytowego przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych (banków, funduszy poręczeniowych). Działalność agencji EuroRating nie obejmuje natomiast nadawania ratingów kredytowych państwom, samorządom, ani instrumentom strukturyzowanym.

Zobacz kto może uzyskać rating publiczny  »


Nadawane przez agencję ratingową EuroRating publiczne ratingi kredytowe przeznaczone są głównie dla przedsiębiorstw, które planują emisję obligacji, bądź też już je wyemitowały. Precyzyjna ocena wiarygodności finansowej firmy pomocna jest w ustalaniu kosztu kapitału obcego. Ocena ta jest przy tym bezpłatnie udostępniana inwestorom, co zwiększa transparentność przedsiębiorstwa i dzięki temu pozytywnie wpływa na popyt oraz rynkową płynność wyemitowanych papierów, ułatwiając tym samym przeprowadzanie emisji obligacji.

Zobacz więcej na temat korzyści z posiadania ratingu kredytowego  »


Ratingi kredytowe nadawane przez agencję ratingową EuroRating (formalnie zarejestrowaną w UE i podlegającą nadzorowi ESMA, a także posiadającą status ECAI) mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez wszystkie instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej (w tym przez banki, firmy inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe), co oznacza, że potencjalne zastosowanie nadanego ratingu kredytowego jest bardzo szerokie i nie ogranicza się tylko do kwestii emisji obligacji. Uzyskanie publicznego ratingu kredytowego może być bowiem bardzo korzystne również w przypadku spółek obecnych tylko na rynku akcji, a nawet w przypadku firm niedopuszczonych do publicznego obrotu.

Zobacz jakie jeszcze zastosowania może mieć rating kredytowy  »


Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem ratingu kredytowego dla Państwa przedsiębiorstwa – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zobacz jak zamówić rating kredytowy  »