Prywatne ratingi kredytowe

Agencja ratingowa EuroRating, oprócz nadawania ratingów publicznych (udostępnianych nieograniczonemu gronu użytkowników), zajmuje się także sporządzaniem różnego typu ocen ryzyka kredytowego (ryzyka bankructwa) oraz analiz standingu finansowego przedsiębiorstw, udostępnianych i wykorzystywanych tylko dla potrzeb zleceniodawców i/lub wskazanych przez nich stron trzecich. Oceny takie mogą mieć charakter tzw. ratingów prywatnych (niepodawanych do publicznej wiadomości).


Rodzaj i zakres nadawanych ocen ryzyka kredytowego dostosowywany jest każdorazowo do indywidualnych potrzeb klientów. Mogą to być zarówno oceny jednorazowe, którym towarzyszy krótki raport analityczny, jak również klasyczne ratingi kredytowe, monitorowane w sposób ciągły i weryfikowane okresowo, w przypadku których sporządzane są pełne raporty ratingowe (udostępniane jednakże tylko zleceniodawcy oraz ewentualnie wskazanym przez niego innym podmiotom).


Ratingi prywatne najczęściej znajdują zastosowanie do takich celów jak:

  • prezentacja przez przedsiębiorstwo własnej ratingowej oceny wiarygodności finansowej przy udziale w przetargach

  • ocena zagrożenia upadłością kontrahentów biznesowych

  • ocena ryzyka kredytowego emitentów obligacji na rynku pierwotnym

  • ocena atrakcyjności i wybór potencjalnych inwestycji na wtórnym rynku obligacji

  • monitoring ryzyka kredytowego składników portfeli papierów dłużnych

  • wycena obligacji korporacyjnych dla potrzeb ustalania wartości portfela inwestycji

  • ocena ryzyka bankructwa spółek przy inwestycjach na rynku akcji

  • szacowanie wartości odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia upadłości

  • ustalanie stóp referencyjnych i dyskontowych (np. przy udzielaniu pomocy publicznej).


W przypadku jeśli potrzebują Państwo ustalić dokładny (bieżący lub historyczny) poziom ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa (własnego lub innej firmy) zapraszamy do kontaktu oraz do składania zapytań ofertowych.

Skontaktuj się z nami »