2020-01-16

Opolski RFPK Sp. z o.o. (Opole) - zmiana perspketywy ratingu na negatywną

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+. Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu »