2020-12-08

Round Table Resources plc (UK) - wycofanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych GBP 30/10/2027 spółki Round Table Resources plc (Wielka Brytania) i wycofała nadany tym obligacjom publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB-).

Powodem zakończenia oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych Round Table Resources plc jest anulowanie przez spółkę przeprowadzenia emisji i wygaśnięcie umowy na prowadzenie oceny ratingowej obligacji.

Zobacz historię ratingu obligacji zabezpieczonych spółki Round Table Resources plc  »