2020-12-01

Propifi Bonds plc (Wielka Brytania) - nadanie ratingu dla obligacji

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie A- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 30.06.2025 r. emitowanych przez spółkę Propifi Bonds plc (Wielka Brytania).

Zobacz pełny raport ratingowy  »