2020-12-31

Idea Bank S.A. - uznanie wystąpienia zdarzenia default (d)

Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku Idea Bank S.A., wszczętą 31 grudnia 2020 r. przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jako zdarzenie typu 'default'. Do dotychczasowego ratingu banku na poziomie CC z perspektywą negatywną dodany został znacznik (d).

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu banku Idea Bank S.A. »