2020-12-08

Asseco Poland S.A. - nadanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Asseco Poland S.A. niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu została określona jako stabilna.

Nadanie ratingu kredytowego spółce Asseco Poland związane jest z ponownym włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w skład indeksu WIG20.

Zobacz komunikat dotyczący ratingu dla Asseco Poland S.A. »