2020-11-27

Play Communications S.A. - wycofanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 27.11.2020 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Play Communications S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BB- z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Play Communications S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 26.11.2020 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

Zobacz historię ratingu spółki Play Communications S.A. »