2020-10-15

Allegro.eu SA - nadanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Allegro.eu SA z siedzibą w Luksemburgu niezamówiony rating kredytowy na poziomie BB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Allegro.eu SA w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 14.10.2020 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »