2020-09-11

Rainbow Global Operations Ltd - credit rating assignment

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BBB z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 31.05.2025 r. wyemitowanych przez spółkę Rainbow Global Operations Ltd (Irlandia) za pośrednistwem platformy emisyjnej Audacia Capital (Ireland) Ltd.

Zobacz pełny raport ratingowy  »