2020-06-19

Round Table Resources plc (Wielka Brytania) - aktualizacja ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego obligacjom zabezpieczonym emitowanym przez spółkę Round Table Resources plc (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu obligacji Round Table Resources plc »