2020-03-04

Propifi Capital Ltd (UK) - wycofanie ratingu dla obligacji zabezpieczonych

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych BDS 30/11/24 GBP1 spółki Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania) i wycofała nadany tym obligacjom publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB-).

Powodem zakończenia oceny ratingowej obligacji zabezpieczonych Propifi Capital Ltd jest anulowanie przez spółkę przeprowadzenia emisji i wygaśnięcie umowy na prowadzenie oceny ratingowej obligacji.

Zobacz historię ratingu obligacji zabezpieczonych spółki Propifi Capital Ltd  »