2024-06-25

Zmiana statusu ratingów funduszy poręczeniowych

W związku z rezygnacją przez agencję ratingową EuroRating z formalnej rejestracji w Unii Europejskiej, EuroRating zmienił status zamówionych ratingów kredytowych nadanych wszystkim ocenianym przez agencję funduszom poręczeniowym z ratingów publicznych na ratingi prywatne.