2024-06-25

Wycofanie niezamówionych ratingów publicznych dla spółek z WIG20 i banków

W związku z rezygnacją przez agencję ratingową EuroRating z formalnej rejestracji w Unii Europejskiej, EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20 oraz grupy największych banków w Polsce i wycofał z dniem 25.06.2024 r. nadane tym podmiotom niezamówione publiczne ratingi kredytowe.