2024-05-27

mBank S.A. - zmiana perspektywy na stabilną

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB-, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.