2024-05-27

FRiPWW S.A. (Poznań) - obniżenie ratingu kredytowego do BBB+

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został obniżony z A- do BBB+, utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.