2024-04-11

Orlen S.A. - aktualizacja ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.