2024-04-15

CD Projekt S.A. - aktualizacja ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CD Projekt S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.