Grudzień 2023

2023-12-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

2023-12-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2023-12-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2023-12-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Pepco Group N.V. Rating został obniżony o jeden stopień z BB+ do BB,  została utrzymana stabilna perspektywa ratingu.

2023-12-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2023-12-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu ZKL Invest Ltd (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2023-12-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

2023-12-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został obniżony o jeden stopień z BB+ do BB,  perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.