Marzec 2023

2023-03-31

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej banku Credit Agricole Bank Polska S.A. i wycofała nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia oceny ratingowej banku Credit Agricole Bank Polska S.A. jest niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych.

2023-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Kęty S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2023-03-31

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej banku SGB-Bank S.A. i wycofała nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie B z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia oceny ratingowej banku SGB-Bank S.A. jest niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych.

2023-03-31

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. i wycofała nadany bankowi niezamówiony publiczny  rating kredytowy (ostatnio na poziomie B- z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia oceny ratingowej Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. był niewystarczający zakres danych i informacji na temat banku dostępnych ze źródeł publicznych.

2023-03-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został podwyższony z BBB do BBB+, perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

2023-03-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2023-03-21

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Kruk S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2023-03-20

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej funduszu poręczeniowego Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu i wycofała nadany funduszowi rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB- z perspektywą negatywną).

2023-03-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2023-03-17

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 17.03.2023 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki CCC S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie B+ z perspektywą negatywną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki CCC S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 17.03.2023 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2023-03-14

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

2023-03-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2023-03-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2023-03-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2023-03-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2023-03-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.