Luty 2023

2023-02-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Banku Millennium S.A. »

2023-02-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2023-02-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Handlowego S.A. »

2023-02-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CCC S.A. Rating został utrzymany na poziomie B+, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu spółki CCC S.A. »

2023-02-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został obniżony z A do A-, utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport i historię ratingu FRiPWW S.A. »

2023-02-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu banku ING Bank Śląski S.A. »

2023-02-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu ZKL Invest Ltd (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ZKL Invest Ltd »

2023-02-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu "Fundusz Pomerania" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został obniżony z A+ do A, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport i historię ratingu "Funduszu Pomerania" Sp. z o.o. »

2023-02-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Bank Polska S.A. »

2023-02-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną. Weryfikacji towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport i historię ratingu DFG Sp. z o.o. »