2023-11-14

Bank Millennium S.A. - zmiana perspektywy ratingu na stabilną

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB-, natomiast perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »