2023-10-17

LCL Opportunities Luxembourg S.C.S. - nadanie ratingu dla obligacji

Agencja ratingowa EuroRating nadała zamówiony rating kredytowy na poziomie BBB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w EUR (ISIN XS2514450100) emitowanych przez spółkę LCL Opportunities Luxembourg S.C.S.

                                                                                                                                            Zobacz pełny raport ratingowy  »