2023-03-14

Bank Pocztowy S.A. - zmiana perspektywy ratingu na stabilną

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu Banku Pocztowego S.A. »