2023-02-15

ING Bank Śląski S.A. - zmiana perspektywy ratingu na stabilną

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu banku ING Bank Śląski S.A. »