2022-11-16

Kruk S.A. - nadanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Kruk S.A. rating kredytowy na poziomie BB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Kruk S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »