2022-10-03

Getin Noble Bank S.A. - uznanie wystąpienia zdarzenia default (d) i obniżenie ratingu do D

Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku Getin Noble Bank S.A., wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jako zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.

                                  Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu banku Getin Noble Bank S.A. »