2022-09-23

CD Projekt S.A. - obniżenie ratingu kredytowego z BBB do BBB-

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CD Projekt S.A. Rating został obniżony z BBB do BBB-, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat ratingowy i historię ratingu spółki CD Projekt S.A. »