2022-08-02

Poznański FPK Sp. z o.o. (Poznań) - zmiana perspektywy ratingu na stabilną

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu PFPK Sp. z o.o. »