Sierpień 2022

2022-08-12

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Pekao S.A. »

2022-08-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Alior Bank S.A. »

2022-08-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »

2022-08-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Santander Bank Polska S.A. »

2022-08-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego dla emisji obligacji zabezpieczonych emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy oraz historię ratingu dla emisji obligacji  »

2022-08-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB, natomiast perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »

2022-08-02

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 02.08.2022 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Grupa Lotos S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BBB z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Grupa Lotos S.A. związane jest z finalizacją jej połączenia z PKN Orlen S.A. Połączenie obu spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 01.08.2022 r.

Zobacz historię ratingu spółki Grupa Lotos S.A. »

2022-08-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu PFPK Sp. z o.o. »

2022-08-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki LPP S.A. »