2022-06-27

Sustainable Capital PLC - rating dla obligacji zabezpieczonych

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w EUR (ISIN GB00BPW5RV72) emitowanych przez spółkę Sustainable Capital PLC (Wielka Brytania).

Zobacz pełny raport ratingowy  »