2022-06-30

Śląski RFP Sp. z o.o. (Katowice) - aktualizacja ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport ratingowy oraz historię ratingu ŚRFP Sp. z o.o. »