Marzec 2021

2021-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2021-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2021-03-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B z perspektywą negatywną.

2021-03-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Allegro.eu SA. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2021-03-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2021-03-25

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 25.03.2021 r. prowadzenie oceny ratingowej banku Idea Bank S.A. (od stycznia 2021 r. - w restrukturyzacji) i wycofała nadany bankowi publiczny zamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie CC(d) z perspektywą negatywną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej banku Idea Bank S.A. związane jest z wygaśnięciem umowy na prowadzenie oceny ratingowej banku.

2021-03-24

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

2021-03-22

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Mercator Medical S.A. rating kredytowy na poziomie BBB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Mercator Medical S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 19.03.2021 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku.

2021-03-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2021-03-19

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Dino Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2021-03-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2021-03-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2021-03-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2021-03-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2021-03-08

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła status ratingu kredytowego dla obligacji zabezpieczonych spółki Rainbow Global Operations Ltd z siedzibą w Irlandii z publicznego na prywatny.

2021-03-03

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą pozytywną.