2021-09-03

TVR Finance Ltd (UK) - nadanie ratingu dla obligacji

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 30.04.2025 r. emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania) za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital (Ireland) plc.

Zobacz pełny raport ratingowy  »