Wrzesień 2021

2021-09-20

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu POLFUND FPK S.A.  »

2021-09-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu PFPK Sp. z o.o. »

2021-09-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki PGNiG S.A. »

2021-09-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został obniżony o jeden stopień z A- do BBB+, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany ratingu WMFPK Sp. z o.o. »

2021-09-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został podwyższony o dwa stopnie z BB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany ratingu »

2021-09-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CD Projekt S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu spółki CD Projekt S.A. »

2021-09-08

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A. Rating został utrzymany na poziomie CCC z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu banku Getin Noble Bank S.A. »

2021-09-07

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Asseco Poland S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Asseco Poland S.A. »

2021-09-03

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 30.04.2025 r. emitowanych przez spółkę TVR Finance Ltd (Wielka Brytania) za pośrednictwem platformy emisyjnej Audacia Capital (Ireland) plc.

Zobacz pełny raport ratingowy  »

2021-09-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.

Zobacz historię ratingu spółki Grupa Lotos S.A. »

2021-09-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku PKO BP S.A. »