2021-04-09

DNB Bank Polska S.A. - wycofanie ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej ryzyka kredytowego banku DNB Bank Polska S.A. i wycofała nadany bankowi publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną).

Powodem zakończenia oceny ratingowej DNB Bank Polska S.A. jest planowane przez bank wycofanie z prowadzenia działalności na rynku polskim. W związku z tym EuroRating uznaje, iż oceniany bank nie będzie już stanowił przedmiotu zainteresowania publicznego.

Zobacz historię ratingu banku DNB Bank Polska S.A. »