2021-04-29

CD Projekt S.A. - zmiana perspektywy ratingu na negatywną

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce CD Projekt S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem zmiany perspektywy ratingu CD Projekt S.A. »