Grudzień 2020

2020-12-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Dino Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Dino Polska S.A. »

2020-12-01

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie A- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP z terminem zapadalności 30.06.2025 r. emitowanych przez spółkę Propifi Bonds plc (Wielka Brytania).

Zobacz pełny raport ratingowy  »
 

2020-12-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Cyfrowy Polsat S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Cyfrowy Polsat S.A. »