Marzec 2019

2019-03-29

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2019-03-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.

2019-03-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

2019-03-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą pozytywną.

2019-03-18

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 18.03.2019 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Energa S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie BBB- z perspektywą stabilną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Energa S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 15.03.2019 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2019-03-18

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 18.03.2019 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Eurocash S.A. i wycofała nadany spółce publiczny niezamówiony rating kredytowy dla emitenta (ostatnio na poziomie B+ z perspektywą negatywną).

Zakończenie prowadzenia oceny ratingowej spółki Eurocash S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 15.03.2019 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2019-03-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja pełnego raportu ratingowego.

2019-03-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Eurocash S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą negatywną.

2019-03-05

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Consumer Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2019-03-04

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2019-03-01

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.