2019-01-02

POLFUND FPK S.A. - aktualizacja ratingu kredytowego

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną. Weryfikacji ratingu towarzyszyła okresowa aktualizacja raportu ratingowego.

Zobacz nowy raport ratingowy i historię ratingu POLFUND FPK S.A.  »