2019-10-10

ACI 4 plc (UK) - credit rating assignment

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BBB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP wyemitowanych przez spółkę Access Commercial Investors 4 plc (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 28.02.2023 r., oznaczonych kodem ISIN GB00BF1BB365.

Zobacz pełny raport ratingowy  »