2019-07-11

Round Table Resources plc (UK) - nadanie ratingu dla obligacji zabezpieczonych

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BBB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP wyemitowanych przez spółkę Round Table Resources plc (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 30.10.2027 r.

Zobacz pełny raport ratingowy  »