2019-07-24

Małopolski RFP Sp. z o.o. (Kraków) - obniżenie ratingu do BB+

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Rating został obniżony z BBB- do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat ratingowy »