2019-06-01

Propifi Capital Ltd (UK) - nadanie ratingu dla obligacji zabezpieczonych

Agencja ratingowa EuroRating nadała rating kredytowy na poziomie BBB- z perspektywą stabilną dla emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w GBP wyemitowanych przez spółkę Propifi Capital Ltd (Wielka Brytania), z terminem zapadalności 30.11.2024 r., oznaczonych kodem ISIN GB00BJXRPX80.

Zobacz pełny raport ratingowy  »