Listopad 2018

2018-11-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

2018-11-28

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2018-11-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2018-11-23

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Santander Bank Polska S.A. (d. BZ WBK S.A.). Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą pozytywną.

2018-11-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2018-11-16

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A. Rating został obniżony o jeden stopień z B do B-. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2018-11-14

Agencja ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej banku Deutsche Bank Polska S.A. oraz wycofuje z dniem 14.11.2018 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BB+ z perspektywą negatywną).

Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej banku Deutsche Bank Polska S.A. jest sfinalizowany podział banku i przejęcie jego głównej części operacyjnej przez Santander Bank Polska S.A.

2018-11-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Polskiej Spółdzielczości S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B- z perspektywą stabilną.

2018-11-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2018-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

2018-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Grupa Lotos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB-, perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na pozytywną.

2018-11-09

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Idea Bank S.A. Rating został obniżony o jeden stopień z BB- do B+. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu.

2018-11-06

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2018-11-05

Agencja ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej banku Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wycofuje z dniem 05.11.2018 r. nadany bankowi niezamówiony publiczny rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB- z perspektywą negatywną).

Powodem zakończenia prowadzenia oceny ratingowej banku Raiffeisen Bank Polska S.A. jest sfinalizowany podział banku i przejęcie jego głównej części operacyjnej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.