Marzec 2018

2018-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

2018-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie B+ z perspektywą stabilną.

2018-03-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Energa S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

2018-03-26

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2018-03-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2018-03-22

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

2018-03-19

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce CD Projekt S.A. niezamówiony rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce CD Projekt S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 16.03.2018 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Rating nadany przez agencję ratingową EuroRating spółce CD Projekt S.A. jest pierwszym w historii ratingiem kredytowym nadanym polskiej spółce z branży gier komputerowych.

2018-03-16

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 16.03.2018 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Asseco Poland S.A. i wycofała nadany spółce niezamówiony rating kredytowy (ostatnio na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną).

Zaprzestanie nadawania ratingu kredytowego spółce Asseco Poland S.A. związane jest z wykluczeniem spółki po sesji z dnia 16.03.2018 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.

2018-03-15

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

2018-03-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pekao S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

2018-03-13

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi mBank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.